Zones Wifi d'Alcoi

Actualment hi ha servicis WiFi per a ciutadans i turistes. Estem treballant per a ampliar aquesta xarxa per més punts de la ciutat. Pel que fa a les condicions d’ús de ciutadans, aquells que vullguen ser usuaris de les zones wifi (nom de xarxa parcs i biblioteca) han de dirigir-se a qualsevol de les biblioteques per a obtindre l’accés. Els turistes (nom de xarxa touristwifi) , han d’acudir a l’oficina de turisme per a obtindre l’accés.

Zones Wifi d’Alcoi:

  • Parc la Glorieta: Plaça Ramón i Cajal, s/n.
  • Centre Social de la Zona Nord : Av. Andalusia, 13.
  • Plaça Font de l’Estrela: Av. País Valencià, 1.
  • Antic Col·legi Cervantes: Carrer Els Alçamora, 1.
  • Plaça d’Enric Valor, Agencia de Lectura de la Uxola: Carrer Víctor Espinós.
  • Tourist Info: Plaça Espanya, 14.