Innovaciò - SMART CITY ALCOI

Innovaciò

La innovació i el coneixement són bàsics per a aconseguir un model productiu sostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental.

En l’àmbit de la innovació podem destacar els següents projectes

Red Innpulso 

Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació, com a fòrum de trobada de tots aquells ajuntaments que pretenen avançar en la definició i aplicació de polítiques locals innovadores.

Àgora 

Àgora és un espai obert de promoció, integració i interrelació entre entitats i persones a fi de dissenyar un nou model econòmic en la comarca i posicionar Alcoi i la comarca com referent de l’emprendedurismo, la innovació a nivell nacional i internacional per mitjà de l’assessorament, informació i qualsevol metodologia que genere nous valors econòmics y/o empresarialsment i fomente la innovació de les persones.

Xarxa valenciana de ciutats per la innovacio

La Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació és una associació que fomenta la innovació en entorns locals per mitjà de la col·laboració entre l’administració local, la ciutadania i les empreses. Actualment, ja són 12 les poblacions associades al projecte.

Fons FEDER – Edusi

El concepte Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat al·ludix a l’enfocament amb què la Comissió Europea (CE) abordarà els problemes de les zones urbanes europees en el pròxim període de programació 2014-2020. Es configura com un àmbit prioritari de l’actuació de la CE per la seua capacitat per a impulsar el desenrotllament dels territoris des d’una perspectiva sostenible, equilibrada i holística.

La iniciativa Alcoidemà avalada pel Ministeri i la Unió Europea que ha rebut una important subvenció dins de la línia EDUSI (Estratègia de Desenrotllament Urbana Sostenible i Integrada) per al període 2016-2020 i que suposa una inversió global, per a la ciutat, de 20 milions d’euros, 10 d’ells a través de fons europeus.

Congres “Small & Medium Smart Cities”

Este esdeveniment que tindrà lloc el pròxim 14 i 15 de febrer de 2018, té com a objecte acollir el debat sobre la transformació de les xicotetes i mitjanes ciutats per a abordar el repte de la sostenibilitat en el seu conjunt. Es reuniran especialistes de les distintes localitats d’Espanya que ja estan desenrotllant projectes encaminats a convertir les seues ciutats en ciutats intel·ligents.


I continuem treballant en projectes que vos anirem comptant.

Si creus que pots millorar la nostra ciutat, compta-ho ací.

Per favor comprove que la seua adreça de correu electrònic siga correcta, si no és així no podrem contestar a les seues sol·licituds.

5 + 13 =