ALCOY
DIGITAL
LAND

#DigitalCitiesChallenge

Dins de l’estratègia de ciutat Alcoidemà, el pla operatiu “Alcoi ciutat intel·ligent”, el pla director “Smart City Alcoy” i “l’Estratègia DUSI” – “Estratègia Europa 2020”, Alcoi inclou la seua estratègia de digitalització i modernització del sector econòmic, i situa el capital humà i el talent local en el centre de l’adaptació i transformació del negoci a la tecnologia digital.

Alcoi entén que una estratègia orientada a promoure i portar al següent nivell el coneiximent, les habilitats i competències digitals locals en qualsevol àmbit (privat, públic, educatiu, etc.) és l’element dinamitzador únic. Aquest enfocament té per objecte aprofitar altres elements que també es consideren facilitadors digitals clau per a la ciutat:

 1. La comunicació i l’intercanvi d’informació.
 2. La infraestructura, la tecnologia i les dades.
 3. La cooperació sectorial i entre el sector públic i el privat.

Vam començar en aquest projecte a començament de 2018, i durant l’any i mig que ha durat el projecte, hem assistit a seminaris, hem rebut visites de consultors especialitzats, hem realitzat tallers de treball a Alcoi amb agents locals de diferents àmbits, hem assistit a seminaris, hem exposat el projecte i les bones pràctiques que ja s’han realitzat a Alcoi i ratificat el compromís de la ciutat firmant el pacte dels alcaldes de les ciutats digitals.

Alcoi ha sigut invitada a formar part de la nova iniciativa que la Comissió Europea posarà en marxa a finals d’enguany, amb el nom d’«Intelligent Cities Challenge».

És per això que l’orientació estratègica d’Alcoi es basa en els pilars següents per a proporcionar a la ciutat una proposta de valor innovadora i el marc adequat de condicions que impulsen el desenvolupament econòmic i el creixement basat en la tecnologia digital.

 1. Millora i capacitació digital i perfilació de competències com a base i motor per a la resta dels camps de suport a la digitalització.
 2. Comunicació, informació i transferència de coneixements entre les parts interessades i els àmbits (indústria, públic, educació, ciutadans…).
 3. Creació i ús de dades i e-serveis orientats a la diversificació i generació de negocis els quals són ajudats per la tecnologia i la infraestructura.
 4. Coordinació de recursos, clústers i col·laboracions amb una multiperspectiva: digital i no digital, sectorial, privada i pública, educació i empresa, etc.

Digital Cities Challenge – Alcoy Digital Land

El Desafiament de les Ciutats Digitals és una iniciativa de la Comissió Europea que ajudarà a aconseguir un creixement econòmic sostenible a Alcoi a través de la integració de tecnologies avançades. La iniciativa fomenta les complementarietats i sinergies entre les polítiques existents que impliquen prioritats digitals (per exemple, el pla estratègic de la ciutat, la ciència i la innovació, la ciutat intel·ligent, el clima i l’energia) i les accions polítiques recentment planificades en suport de la transformació digital.

L’ambició és que Alcoi servisca de model per a altres ciutats espanyoles i europees. En desenvolupar i provar noves palanques polítiques en un enfocament de col·laboració amb la participació d’altres ciutats com a parelles, demostrarà com collir els beneficis que ofereix el poder transformador de la digitalització. Mostrarà com omplir els buits que actualment impedeixen a Alcoi avançar i captar els beneficis de la transformació digital.

Els documents resultants, “l’Estratègia de Transformació digital Alcoi Digital Land” i ”l’Informe d’avaluació de la ciutat d’Alcoi” els pot descarregar ací.

Resum d’Alcoi Digital Land

Declaració d’objectius

Promoure el talent i el capital humà com a element dinamitzador de la transformació digital en les empreses locals i en la ciutat, enfortint una comunicació constant entre els sectors econòmic, educatiu i públic.

Declaració d’ambició

Consolidar una xarxa de comunicació que permeta l’explotació dels serveis actuals i futurs d’IoE en l’administració pública, el sistema educatiu, les empreses i els ciutadans.

Millorar les competències digitals del capital humà per a dinamitzar i impulsar els processos i serveis productius en l’entorn socioeconòmic.

Construir una infraestructura orientada a l’emmagatzematge, gestió i anàlisi de les dades generades en els diferents entorns educatius i socioeconòmics.

Fomentar l’associació entre sectors productius digitals i no digitals a través de la creació de Hubs.

16 activitats resultants

D’aquestes, 3 de pilots ja en marxa (Portal d’OpenData, Red LoraWan en un barri; Congrés de Big Data)

Participació de la ciutat d’Alcoi en la cimera d’alcaldes, seminaris i tallers

Àgora

ÀGORA és un espai obert de promoció, integració i interrelació entre entitats i persones a fi de dissenyar un nou model econòmic a la comarca i posicionar Alcoi i la comarca com a referent de l’emprenedoria i la innovació en l’àmbit nacional i internacional per mitjà de l’assessorament, la informació i qualsevol metodologia que genere nous valors econòmics i/o empresarials i fomente la innovació de les persones.

 

Objectius generals

 • La promoció econòmica en el sentit més ampli en la mancomunitat.
 • La promoció empresarial i la innovació i suport dels emprenedors i futurs emprenedors en totes les seues fases.
 • El desenvolupament de la comarca.
 • La promoció exterior.
 • El foment i la consolidació d’iniciatives empresarials basades en la nova economia, la investigació, el suport del coneixement i la I+D+i.

Tots aquests objectius generals es desenvoluparan en tres àmbits clarament definits: les persones, les empreses i el territori.

 

Àgora Emprenedors

Espai per al coworking de nous models de negoci, tant a nivell d’emprenedors com d’intraemprenedors i Start-Ups. Representa una primera anella en la generació d’una nova economia a Alcoi, ja que a la ciutat hi ha espais de treball compartits i disponibles per a madurar i desenvolupar nous negocis. 

Àgora Oberta

En “Àgora Oberta” realitzem conferències amb més de 300 assistents, exposicions de creadors de prestigi nacional i internacional reconegut, així com presentacions d’empreses, pimes, productes i nous valors en tots els àmbits del coneixement i l’art. Per exemple, Fundeum 4.0, xarrades sobre ciberseguretat, ocupació digital, formació empresarial, tallers per a xiquets, etc.

ÀgoraLab

ÀgoraLab és un espai per a aprendre fent i generar el canvi cultural des dels més menuts i l’actualització dels majors. Robòtica, Arduino, impressores 3D. Programació de videojocs, Lego Mindstorms, etc.

És una activitat que va començar en 2014, i any rere any creix en pressupost i nombre de xiquets formats. Des de 2014 ha format més de 500 alumnes i ha impartit més de 800 hores d’entrenament.

El seu objectiu és continuar-lo i millorar-lo, tot afavorint l’enfortiment de l’estructura formativa posada en marxa per l’Ajuntament per al foment de les competències digitals dels joves amb ofertes formatives en robòtica, programació, videojocs, etc. El nombre de participants augmenta cada any.

Proyecte Rodes

Projecte per a convertir l’illa de Rodes en un centre tecnològic que formarà part del projecte “Districte Digital” de la Generalitat Valenciana, per a acollir serveis de digitalització i empreses de base tecnològica.

«Rodes Futures», estarà destinat, sobretot, al foment de la innovació, amb protagonisme especial per al ja anunciat Institut Tecnològic de la Cosmètica. A això se li afegirà el Centre de Turisme d’Interior que finançarà i habilitarà la Generalitat, així com altres dotacions de caràcter cultural.

A més, aquest projecte tan ambiciós serà seu de “Districte Digital” i s’ubicaran empreses d’aquest. L’objectiu és ambiciós, i per això es planteja que el projecte no quede circumscrit únicament a la mateixa illa de Rodes, sinó que en el futur puga expandir-se cap a les antigues fàbriques situades als voltants, la majoria de les quals també foneries i en uns edificis igualment de valor arquitèctonic ben elevat.

Àrea industrial avançada

 1. Pagos – Àrea industrial avançada
  Creació d’una nova Àrea industrial avançada I+D de més de 220.000 m2, que pretén ser un pol d’atracció d’empreses locals, nacionals i internacionals del món de la investigació i el desenvolupament. En el projecte participaran les universitats, les empreses tractores de la Comunitat Valenciana i els centres tecnològics.
 2. Cotes Altes – Polígon d’empreses avançades
  Àrea ja creada on es prentén promoure la ubicació d’empreses del sector tecnològic.