Consulta Preliminar al Mercat (CPM)

La Consulta de Preliminar al Mercat (CPM) consisteix en una convocatòria oberta en el qual qualsevol entitat pot aportar idees innovadores destinades a donar resposta a una sèrie de reptes o necessitats a través de l’ús de tecnologies que superen les prestacions de les existents actualment en el mercat.

L’objectiu d’una CPM és obtindre informació dels operadors de mercat per a conéixer el grau de desenvolupament de la tecnologia, i poder així definir adequadament la potencial futura licitació de compra pública i informar adequadament els operadors econòmics dels plans de l’òrgan de contractació.

Aquesta CPM s’emmarca dins del projecte ‘Nodes IoT *Smart Alcoi’ -coordinat per l’Ajuntament d’Alcoi i finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI) a través del seu Programa de “impuls de la CPI per a fomentar la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors” – i la finalitat dels quals és desplegar una infraestructura de nodes IoT en el municipi.

Per a la presentació de les propostes, els proponents se cenyiran a les regles marcades per les bases de Consulta.

Bases de Consulta
Aprovació JGL

INFORMACIÓ BÀSICA DE LA CONSULTA

Títol: Consulta Preliminar al Mercat en el Marc del Projecte “Nodes IoT per a Smart Alcoi”, tenint com a objectiu principal proporcionar un punt d’intercanvi d’informació segur i escalable per a aconseguir la interoperabilitat de IoT dins d’una ciutat i aconseguir així la capacitat de creuar, analitzar i representar dades de diferents fonts de manera senzilla a través d’una única interfície.

Òrgan de contractació: Ajuntament d´Alcoi.

Data d’Inici de la Consulta: 22/09/2020 

Data de finalització termini recepció de Sol·licituds: 6/11/2020

Qui pot participar?
Persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
Solucions innovadores.
S’admetrà presentació de diverses propostes, individual o de manera conjunta.

Com participar?
Enviant el formulari de sol·licitud a cpi@ajualcoi.org abans del 06 de novembre a les 15h.
Per a dubtes o consultes, enviar un correu electrònic a cpi@ajualcoi.org.

Informació d’interés
La presentació de les propostes se cenyirà a les regles de la convocatòria.
Les propostes hauran de centrar-se en resoldre el repte plantejat.
Podran presentar entitats amb solucions parcials o integrals.
Podran presentar més d’una proposta, individual o en col·laboració.
Estructurar clarament la informació addicional enviada en format annex.
Detalls del formulari de sol·licitud portar-los a annexos.
Es podrà cridar a entrevista o reunions, una vegada tancat el termini de recepció de propostes.

 

Documentació Complementaria

Bases Consulta
Preliminar
al Mercat

FAQ’s

Anexo I:
Descripció
del Repte

Presentació del repte

Anexo II:
Formulari de
Participació

Document Jornada
de Presentació CPM

Anexo III:
Formulari per a la resolució de duptes

September 22,2020: https://youtu.be/FOGiFUjA1M0

Video de la jornada del 22 de Setembre de 2020: https://youtu.be/FOGiFUjA1M0

Tauló d’Actualitzacions

ENTITAT FINANCIADORA

PROGRAMA: Impuls a la compra pública innovadora (CPI).
LÍNIA: L2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.
TÍTOL DEL PROJECTE: Nodes *IoT *Smart Alcoi.
ANUALITAT: 2020-2021
AJUDA CONCEDIDA: Ajuda Total de 95.200€. Dividida en 2 anualitats. 47.200€ per anualitat.