Avis legal

AVIS LEGAL

1. Identificació i contacte del propietari de la web.

[legalplus_WEB_DOMAIN] es propietat de [legalplus_TITULAR] amb domicili en [legalplus_COMPLETE_ADDRESS], Espanya, amb CIF/NIF [legalplus_IDENT_CODE] telèfon [legalplus_TELEPHONE] y correu electrònic [legalplus_EMAIL].

Altres dades del propietari:

Dades d’inscripció en Registre Mercantil: [legalplus_REGISTER]

Codis de conducta adherits: [legalplus_CONDUCT_CODE]

Autorització administrativa especial: [legalplus_LICENCE]

Dades col·legiació: [legalplus_COLEGE]

2. Àmbit d’aplicació

La navegació pel lloc web del Titular implica assumir la condició d’usuari i l’acceptació absoluta d’allò que s’ha manifestat en este Avís Legal.

3. Edat.

El registre en la nostra web està dirigit a majors de díhuit (18) anys. Si es detectara el registre d’un menor de 18 anys, eixe compte serà automàticament eliminada.

4. Propietat intel·lectual o industrial.

Els continguts de la Web, per exemple textos, imatges, gràfics o codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tals continguts no podran ser, per exemple, reproduïts o transformats sense el permís previ i explícit del Titular. Els usuaris poden accedir als continguts i realitzar còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len en servidors en xarxa, ni siguen objecte de cap tipus d’explotació.

5. Normes comunes d’ús de la web.

L’usuari es compromet a fer un ús de la Web d’acord amb les normes següents:

  • No publicarà comunicacions comercials a través del lloc web.
  • No recopilarà contingut o informació d’altres usuaris.
  • No carregarà virus ni codi malintencionat de cap tipus.
  • No sol·licitarà informació d’inici de sessió ni accedirà a un compte pertanyent a un altre usuari.
  • No molestarà, intimidarà ni acaçarà cap usuari.
  • No realitzarà actes il·lícits, enganyosos, malintencionats o discriminatoris en el lloc web, d’acord amb estes condicions i a l’ordenament jurídic espanyol.
  • No farà res a puga posar en perill la seguretat del seu compte, especialment respecte a la seua contrasenya. De fet, comunicarà qualsevol incidència relacionada amb la seua contrasenya, compte, vulneració de la confidencialitat de les teues dades, perill o amenaça detectada en la seguretat de les seues dades.

El Titular podrà eliminar qualsevol contingut o suspendre el servici si segons el seu propi criteri, incomplix qualsevol de les normes i obligacions descrites en este Avís Legal.

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre estes normes comunitàries en particular o estes condicions en particular, pot contactar-nos via email.

6. Enllaços i limitació de responsabilitat.

L’establiment d’un hiperenllace no implica en cap cas l’existència de relacions entre el Titular i el propietari del lloc web en què s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part del Titular dels seus continguts o servicis. Aquelles persones que es proposen establir un hiperenllace prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al Titular. En tot cas, l’hiperenllace únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstindre’s de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Titular, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’orde públic.

El Titular no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li done als materials posats a disposició en este lloc web ni de les actuacions que realitze basant-se en els mateixos. El contingut de la Web és de caràcter generalment i merament informatiu.

El Titular no assumirà responsabilitat pel contingut o funcionament de webs de tercers als que l’usuari de la Botiga puga accedir per mitjà de qualsevol tipus d’enllaç

El Titular declina qualsevol responsabilitat, fins on permeta l’ordenament jurídic, pels danys i perjuís derivats de la presència de virus, de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat, a l’honor, a la intimitat o sobre publicitat il·lícita.

Si algun usuari o tercer considera que en la Web s’està cometent algun il·lícit de qualsevol tipus ha de remetre una comunicació al Titular a la direcció d’email que apareix en les nostres dades identificatives. Haurà d’identificar-se degudament especificant els fets que denúncia.

7. Privacitat.

Si en la Web es demanaren dades personals, el Titular serà responsable dels mateixos i els tractarà amb absoluta confidencialitat i seguretat. Podrà trobar més informació sobre la nostra política de privacitat i cookies en la pàgina específica d’informació sobre esta qüestió

8. Legislació aplicable, solució de qüestions controvertides i fòrum competent

L’ús de la Web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgisca o tinga relació amb l’ús de la Web, serà sotmés a la jurisdicció no exclusiva dels Jutjats i Tribunals del municipi on radica el domicili social del Titular, llevat que la normativa en vigor o el codi de conducta establisca fòrum distint.