La ciutat no és immòbil, té el dinamisme dels seus ciutadans.

El desenrotllament tecnològic, ha de vindre associat d’una estratègia d’acostament a la ciutat.

Aunar una sèrie reflexions per al comú benefici de la ciutat i els ciutadans.

El protagonista de la nostra Smart City és el ciutadà.

Alcoi canvia per a oferir-nos més possibilitats.

Col·laborant tots junts farem de la nostra ciutat una verdadera Smart City.